Blogs

Wereld om ons heen verandert wel degelijk en ook nog eens steeds sneller

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, schrijft in zijn column dat de wereld om ons heen weliswaar verandert, maar dat het allemaal niet zo snel en ingrijpend gaat als wel wordt beweerd (FD 11 april). De Beer baseert zijn conclusie mede op het vergelijken van film- en stadsbeelden van 30 jaar geleden […]

3d-printen

Impact van exponentiële veranderingen

Er zijn voldoende mensen die beweren dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering. Wij zien echter een exponentiële versnelling om ons heen, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, 3D-printers, quantum computers, kunstmatige intelligentie, robots, bio-bobs, slimme medicijnen, big data en bijvoorbeeld block […]