management-in-singularity_2d

Zelfrijdende auto’s, drones, 3D-printers, quantum computers, kunstmatige intelligentie, robots, bio-bobs, slimme medicijnen, big data en bijvoorbeeld block chain. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van toepassingen die volop in ontwikkeling zijn en onze wereld in rap tempo en voorgoed zullen veranderen.

Hoe kan een maatschappij omgaan met dit soort aanstaande veranderingen? Hoe bereiden bedrijven zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af lijkt te komen? Dat deze ontwrichtende veranderingen zullen plaatsvinden is zonneklaar. De vraag is niet of deze veranderingen plaatsvinden, maar wanneer.

Daarover gaat het boek Management in Singularity. Het boek geeft inzicht in belangrijke trends & ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen die gezet kunnen zetten als een goede voorbereiding op wat wel wordt genoemd ‘het nieuwe normaal’.

 

Over Management in Singularity

  • Singularity is dichterbij dan je denkt
  • Versnelling in wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Reset in managementdenken nodig
  • ‘Het nieuwe normaal’
  • ‘Specialities’ gaan het winnen van ‘Commodities’
  • Tweesporenmanagement
  • Van lineair naar exponentiële disruptieve denken

 

Een oproep voor actie en ‘food for thought’ wanneer exponentiële ontwikkelingen naar Singularity leiden

Auteurs:
Stephan van den Broek,
Tjeu Blommaert
i.s.m. Erik Kolthof

 

Blogs

Wereld om ons heen verandert wel degelijk en ook nog eens steeds sneller

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, schrijft in zijn column dat de wereld om ons heen weliswaar verandert, maar dat het allemaal niet zo snel en ingrijpend gaat als wel wordt beweerd (FD 11 april). De Beer baseert zijn conclusie mede op het vergelijken van film- en stadsbeelden van 30 jaar geleden […]

3d-printen

Impact van exponentiële veranderingen

Er zijn voldoende mensen die beweren dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en robotisering. Wij zien echter een exponentiële versnelling om ons heen, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, 3D-printers, quantum computers, kunstmatige intelligentie, robots, bio-bobs, slimme medicijnen, big data en bijvoorbeeld block […]